Galerie Atelier Herenplaats


Mensen met beeldend talent en een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond worden bij Atelier Herenplaats gestimuleerd om hun artistieke talenten verder te ontwikkelen.

visie & missie Galerie Atelier Herenplaats


Mensen met beeldend talent en een verstandelijke beperking of psychiatrische achtergrond, worden niet of nauwelijks toegelaten aan de reguliere kunstacademie. Herenplaats heeft voor hen een aangepaste kunstvakopleiding ontwikkeld. De lessen worden gegeven door beeldend kunstenaars en docenten beeldende vorming. Is de academie met goed gevolg afgesloten, stroomt men door naar het kunstenaarscollectief.


Naast de werkzaamheden voor de galerie en het atelier organiseert en participeert Herenplaats het hele jaar door in een verscheidenheid aan projecten; van lezingen en symposia tot educatieve programma’s en workshops. Vele van deze projecten vinden plaats in samenwerking met andere instellingen uit Rotterdam en uit binnen- en buitenland.


Atelier Herenplaats is onderdeel van Pameijer.