steun Galerie Atelier Herenplaats

Deze website laat zien dat beeldende kunstenaars met een beperking verrassende kunst kunnen maken. De werken van meerdere kunstenaars worden door het hoge niveau zeer gewaardeerd. Het ontplooien van hun kunstzinnige talenten bevor­dert bovendien het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van de makers. Galerie/Atelier Herenplaats kan al jaren rekenen op loyale steun (financieel en anderszins) van de Vrienden van de Herenplaats. Deze ondersteuning is nu meer dan ooit hard nodig. De zorg voor mensen met een beperking staat immers door bezuinigin­gen sterk onder druk. De Herenplaats ondervindt hiervan de gevolgen. De Vrienden hebben zich onder meer tot taak gesteld dat te ondervangen. Help dus mee om het werk van Galerie/Atelier Herenplaats in stand te houden en word ook Vriend!

Doelstellingen

De Stichting Vrienden van de Herenplaats, actief sinds 2012, ontstond door het samenvoegen van twee stichtingen die voordien, elk vanuit een eigen perspectief, de Herenplaats ondersteunden. Het primaire doel van de Vrienden is financiële ondersteuning van Galerie/Atelier Herenplaats. Bijvoorbeeld ten behoeve van deelname aan art fairs e.d., het uitgeven van publicaties, het organiseren van werkweken en andere activiteiten om de kunst van de Herenplaats-kunstenaars verder te ontwikkelen en te presenteren. Zo werd in het verleden zelfs deelname aan de Outsider Art Fair in New York mogelijk gemaakt. Tot de doelstellingen behoren verder onder meer het vergroten van de naamsbekendheid van de Herenplaats en het creëren van meer draagvlak voor het atelier, evenals het onder de aandacht brengen van 'Outsider art' (door mensen met een beperking gemaakte kunst) in en buiten Rotterdam. Het laatste uiteraard met de nadruk op kunst die van de Herenplaats afkomstige is.

 

Vriend worden
U heeft keuze uit de volgende mogelijkheden:
VRIEND: U betaalt een minimumdonatie van € 25,00 per jaar.
VRIEND XL: Alle Vrienden zijn de Herenplaats even lief, maar sommigen kunnen nu eenmaal meer besteden dan anderen. Als u in zo'n comfortabele positie verkeert, kunt u ervoor kiezen Vriend XL te worden. U betaalt dan een minimumdonatie van € 50,00 per jaar.

BEDRIJFSVRIEND: Ook bedrijven verwelkomen wij heel graag als Vriend. Een bedrijfsvriend betaalt een jaarlijkse minimumdonatie van € 150,00.

Keuze gemaakt? Laat het weten via shy@rosh.nl, dan sturen we je gegevens over de betaling.

 

Privileges Vrienden

Natuurlijk wordt u Vriend omdat Galerie/Atelier Herenplaats u ter harte gaat en niet om er beter van te worden. Toch hebben wij als blijk van waardering enkele kleine privileges voor u in petto. U ontvangt eenmaal per jaar een tegoedbon voor het tijdschrift Out of Art, dat u dan bij de Herenplaats kunt afhalen. Verder houden wij u op de hoogte van de activiteiten van onze stichting, waaronder speciale Vriendenactiviteiten. Tot slot krijgt u 1x per jaar 10% korting op de prijs van een kunstwerk naar keuze van een Herenplaats-kunstenaar. Voor Vrienden XL is dit 2x per jaar en voor Bedrijfsvrienden 3x per jaar.

 

Actief als Vriend

Wellicht wilt u, naast het leveren van een financiële bijdrage, ook op andere wijze helpen met het ondersteunen van Galerie/Atelier Herenplaats. Bijvoorbeeld door het verrichten van hand- en spandiensten bij verschillende activiteiten. Of door het inschakelen van uw netwerk. Neem hiervoor contact op met Shy Shavit, (voorzitter van de Stichting Vrienden van de Herenplaats) via shy@rosh.nl.

 

Sponsoring

De Stichting Vrienden van de Herenplaats houdt zich ook bezig met het werven van sponsors. Onder 'sponsor' verstaan wij een particulier of organisatie die een relatie wil aangaan met Galerie/Atelier Herenplaats en zich ermee wil profileren. Als sponsor betaalt u jaarlijks een aanzienlijke algemene bijdrage aan de Stichting of draagt u substantieel bij aan de financiering van specifieke projecten, zoals deelname aan (buitenlandse) tentoonstellingen, uitwisselingen met bevriende organisaties en de uitgave van publicaties. Vanzelfsprekend zijn wij volledig transparant met betrekking tot de door u beschikbaar gestelde sponsorgelden. Ook wordt u op de hoogte gehouden van alle activiteiten van de Stichting. Daarnaast kunt u, afhankelijk van de omvang van uw sponsoring, korting krijgen op het lenen en aanschaffen van kunstwerken van Herenplaats-kunstenaars. Voelt u voor sponsoring, dan kunt u eveneens contact opnemen met Shy Shavit, (voorzitter van de Stichting Vrienden van de Herenplaats) via shy@rosh.nl.

 

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, neem dan contact op met Shy Shavit, (voorzitter van de Stichting Vrienden van de Herenplaats) via shy@rosh.nl.

steun rcth

Het RCTH+ zoekt jou!

 

manifest logo

Voor ons werk krijgen wij steun van particulieren, bedrijven, fondsen en de overheid. Dankzij deze steun kan het RCTH+ werken aan een nieuwe vorm van theater; het inclusieve theater waarin professionele acteurs zonder een beperking en acteurs met een beperking structureel samenwerken. Hierbij worden de theatermakers opgeleid om inclusief te werken, krijgen acteurs met een beperking exclusieve en inclusieve lessen, doen we onderzoek en verzorgen educatieve programma’s. Hiermee inspireren wij ruim 15.000 mensen per jaar.

 

Manifest

Klik HIER om ons manifest over inclusie te lezen. Hierin vragen we aandacht voor een inclusieve samenleving en inclusief theater. Dit manifest willen we met zo veel mogelijk mensen delen. We zoeken een platform voor iedereen die onze visie een warm hart toedraagt. Door te ondertekenen vergroot je het draagvlak voor inclusief theater en kunnen we laten zien dat we niet alleen staan in deze droom.

 

 

Ik onderteken het manifestVrienden

Om dit werk te kunnen blijven doen en uit te breiden, vragen we je steun. Je kunt ons op diverse manieren steunen. Het RCTH+ begint dit jaar met een vriendenprogramma. Als vriend word je nauw betrokken bij de plannen van het RCTH+ en de uitvoering van die plannen.  Je kunt voor 3, 10 of 25 euro per maand vriend worden.

Als vriend heb je een paar voordelen:
* Als eerste de mogelijkheid om kaarten te reserveren
* Uitnodigingen voor open repetities
* Exclusieve voorstellingen voor vrienden
* Een stem binnen de organisatie
In de komende tijd wordt het vriendenprogramma uitgebreid.

 

Aanmeldformulier Vrienden  • IBAN:
  • Het rotterdamscentrumvoortheater gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We gebruiken ze om je te informeren over onze werkzaamheden.
    SEPA: met deze machtiging geef je toestemming aan de Stichting Het Rotterdams Centrum voor Theater om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het overeengekomen bedrag van jouw rekening af te schrijven, en aan jouw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van jouw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Het Rotterdams Centrum voor Theater . Als jij het niet eens bent met de afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden.

Donateurs

Daarnaast is het RCTH+ op zoek naar donateurs die voor enkele jaren, meestal vijf, het werk steunen met een substantieel bedrag. Ook deze bedragen kunnen geheel van de belasting worden afgetrokken. Overweeg je het RCTH+ te gaan steunen als donateur, neem dan contact op met Alexander Heester op 06 475 06 973 of alexander@rcth.nl.

 

Je gift aan RCTH+ is aftrekbaar

Het RCTH is een zogenaamd ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Dit betekent dat giften van de belasting afgetrokken kunnen worden. En omdat het RCTH een culturele instelling is, mogen de giften voor 125% afgetrokken, waardoor het netto-bedrag dat u schenkt veel lager wordt. Hoe hoog dat bedrag is hangt af van je (bruto) inkomen.
Een voorbeeld: je wordt vriend voor 25 euro per maand, dus 300 euro per jaar. Als je 52% belasting betaalt, kost dit netto 105 euro, dus nog geen euro per maand.
Hier staat een tabel waarin de netto bedragen zijn uitgerekend. De bedragen geven een indicatie, precieze bedragen hangen af van je persoonlijke situatie.

Kijk voor meer informatie en voor waarden op de site van de belastingdienst.

 

 

 

steunTheater Maatwerk

Wil je ons werk steunen? Dat kan! Je bent al vriend/vriendin van Theater Maatwerk en het rotterdamscentrumvoortheater voor een bijdrage vanaf 50 euro per jaar en als vriend/vriendin krijg je jaarlijks natuurlijk twee vrijkaarten voor een van onze voorstellingen en altijd als eerste de mogelijkheid om te reserveren. Wij hopen dat ook jij onze vriend/vriendin wil worden.

Wat krijg je voor je donatie?
Voor een donatie van € 50,- ben je een jaar lang vriend/vriendin van het rotterdamscentrumvoortheater & Theater Maatwerk. Daarvoor krijg je een digitale voucher waarmee je twee keer een ticket voor een van onze voorstelling kunt bezoeken (exclusief eventuele maaltijd).

Verder ontvangt je als eerste de mogelijkheid om te reserveren voor nieuwe voorstellingen nog voor de reguliere verkoop start en houden we je op de hoogte van het laatste nieuws.


klik hier om nu vriend/vriendin te worden